http://osteopatia.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.12.rekrutacja_2017gk-is-90.jpglink

http://osteopatia.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.wroclaw_artgk-is-90.jpglink

http://osteopatia.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.zostan_dogk-is-90.jpglink

Zostań Dyplomowanym Osteopatą D.O.

http://osteopatia.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.eksp_med_manualnejgk-is-90.jpglink

Szkolenie osteopatów

http://osteopatia.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.wiedza_doswiadczeniegk-is-90.jpglink

Wiedza i doświadczenie

«
»

Facebook

Newsletter

Napisz do nas!

Email:
Temat:
Wiadomość:

Wykładowcy Polskiej Akademii Osteopatii OSTEON
 to doświadczeni pedagodzy oraz praktykujący osteopaci i lekarze.

 

Thierry Colot D.O.

Dyplomowany osteopata, absolwent IWGS (Institut William Garner Sutherland). Jest ekspertem w dziedzinie nauczania osteopatii. Prowadzi zajęcia z medycyny osteopatycznej w Belgii, Francji, Portugalii, Brazylii, a od 2003 r. również w Polsce w PAO OSTEON. Stworzył swoje własne techniki leczenia. Jest autorem licznych artykułów i książek poświęconych osteopatii. Od kilku lat pracuje również na Uniwersytecie Wolnym w Brukselii, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu medycyny osteopatycznej. Ponadto jest przewodniczącym Zawodowego Związku Medycyny Osteopatycznej (Union professionnelle de médecine ostéopathique) w Belgii, który zrzesza osteopatów, lekarzy i przedstawicieli innych zawodów medycznych.
W PAO OSTEON prowadzi zajęcia z technik osteopatycznych, stanów ostrych i zajęcia kliniczne.

 

Jean Jacques Débroux D.O.

Dyplomowany osteopata, absolwent IWGS (Institut William Garner Sutherland).
Był i w większości przypadków nadal jest wykładowcą na takich uczelniach jak: Institut William Garner Sutherland, Philadelphia College of Osteopathic Medicine, Collège Belge d’Ostéopathie, Institut Brésilien d’Ostéopathie, Ecole Supérieure d’Ostéopathie, Université Européenne de Madrid, Institut Argentin d’Ostéopathie, Centre International d’Ostéopathie czy Association Italienne de Physiothérapie. Od 1994 r. jest wykładowcą SCOM, a od 2003 r. wykładowcą PAO OSTEON.
Jean-Jacques Debroux ma w swoim dorobku również wiele książek i artykułów poświęconych medycynie osteopatycznej a w szczególności technikom funkcjonalnym i czaszkowo-krzyżowym.

W PAO OSTEON prowadzi zajęcia z osteopatii funkcjonalnej i osteopatii czaszkowo-krzyżowej.

 

Yves Lepers D.O.

Dyplomowany osteopata i dr nauk filozoficznych. Dyrektor Sutherland College of Osteopathic Medecine, Wykładowca na Uniwersytecie Wolnym w Brukseli ULB (Université libre de Bruxelles). Nieformalny przywódca duchowy osteopatii europejskiej. To on otwierał drzwi salonów politycznych i medycznych dla osteopatii. Autor książki-rozprawy krytycznej na temat osteopatii. Ekspert w dziedzinie nauk medycznych i miejscu osteopatii w medycynie. 

W PAO OSTEON prowadzi zajęcia z historii osteopatii, filozofii, neurofizjologii dotyku i technik osteopatycznych.

 

Walid Salem D.O.

Dyplomowany osteopata, inżynier i wykładowca na Uniwersytecie Wolnym w Brukseli ULB (Université libre de Bruxelles). Asystent profesora Kleina. 

W PAO OSTEON prowadzi zajęcia z biomechaniki.

 

lek.med.Victor Rodrigues de Castro D.O.

Lekarz medycyny i dyplomowany osteopata. Absolwent SCOM w Belgii. Prekursor szkolenia osteopatów w Portugalii. Znakomity klinicysta. Wybitny ekspert diagnostyki lekarskiej.

W PAO OSTEON  prowadzi zajęcia z semiologii neurologicznej, semiologii układu ruchu oraz zajęcia kliniczne.

 

Frédéric Duville D.O.

Dyplomowany Osteopata, absolwent Sutherland College of Osteopathic Medecine.
W 2003 r. rozpoczął swoją przygodę z nauczaniem osteopatii jako asystent takich wykładowców i specjalistów w dziedzinie osteopatii jak: Francis Lafosse, Bernard Quef, Daniel Müller i Thierry Colot.
Od kilkunastu lat prowadzi również prywatna praktykę osteopatyczną w Brukselii.

W PAO OSTEON prowadzi zajęcia z osteopatii trzewnej, GOT (General Osteopathic Treatment) oraz zajęcia kliniczne.

 

Frédérique Dekeyser D.O.

Dyplomowany Osteopata, absolwent Sutherland College of Osteopathic Medecine, wykładowca na Uniwersytecie Wolnym w Brukseli ULB (Université libre de Bruxelles).
W 2003 r. uzyskała tytuł Dyplomowanego Osteopaty, tytuł D.O. został nadany przez SCOM, gdzie odbyła pięcioletnie studia z zakresu medycyny osteopatycznej. Swoją pracę zawodową w dziedzinie osteopatii zaczynała jak współpracownik Thierry’ego Colot w jego prywatnym gabinecie w Namur. Od 2004 r. prowadzi swój własny gabinet osteopatii w Brukseli.

W PAO OSTEON zajęcia z technik osteopatycznych.

 

Géraldine Vecoven D.O.

Wykładowca na Uniwersytecie Wolnym w Brukseli ULB (Université libre de Bruxelles).
Jest autorką własnej metody postępowania osteopatycznego w ginekologii i położnictwie.

W PAO OSTEON prowadzi zajęcia z technik osteopatycznych.

 

Robert Mesle D.O.

Redaktor naczelny « La Revue de l'Ostéopathie » - najbardziej naukowego pisma z dziedziny osteopatii w Europie.
Wykładowca na Uniwersytecie Wolnym w Brukseli ULB (Université libre de Bruxelles).

 W PAO OSTEON prowadzi zajęcia z metodologii naukowej.

Polska Akademia Osteopatii OSTEON posiada również wykwalifikowaną kadrę polskojęzycznych wykładowców z przedmiotów ogólnomedycznych:

 

neurolog, dr n.med. Andrzej Żytkowski

Dr n. med. Andrzej Żytkowski jest absolwentem wydziału lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej (1972-1978).
Wcześniej starszy asystent Zakładu Anatomii Człowieka Instytutu Nauk Podstawowych Wojskowej Akademii Medycznej. Od 2000r Ordynator Oddziału Rehabilitacji SKWAM. Od 2008r pełnił obowiązki Kierownika Klinicznego Oddziału Rehabilitacji Pourazowej Katedry Ortopedii, Traumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest adiunktem w Zakładzie Morfologii Katedry Biostruktury.
Jego zainteresowania naukowe i zawodowe koncentrują się przede wszystkim wokół problematyki badania i leczenia bólu, a w szczególności dolegliwości związanych z kręgosłupem. Aktywnie uczestniczy w licznych kursach terapii manualnej (ukończył szkolenie w zakresie metody Karela Levita, systemu Robina A. McKenzie'go, konceptu Gera Plaatsmana) i neuromobilizacji. Uzyskał certyfikat w zakresie funkcjonalnej rehabilitacji PNF.. Jest autorem i współautorem 53 prac ogłoszonych w czasopismach medycznych polskich i zagranicznych, oraz 61 wystąpień na zjazdach, konferencjach i spotkaniach towarzystw naukowych.

 W PAO OSTEON prowadzi zajęcia z neurologii.

 

neurochirurg, dr n.med. Lech Grzelak

-

 W PAO OSTEON prowadzi zajęcia z neurochirurgii.

 

pediatra, pneumonolog, dr n.med. Radosława Staszak-Kowalska

dr n.med. Radosława Staszak-Kowalska specjalista chorób dzieci, specjalista chorób płuc.

 • Ordynator Oddziału Pediatrii, Pneumonologii i Alergologii z Pododdziałem Niemowlęcym Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.
 • Konsultant w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
 • W-ce Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej.
 • Członek Komisji Bioetyki Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Członek Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy.
 W PAO OSTEON prowadzi zajęcia z pediatrii.

 

radiolog, dr n.med. Iwona Trzcińska

-

 W PAO OSTEON prowadzi zajęcia z radiologii teoretycznej i praktycznej.

 

radiolog, dr n.med. Katarzyna Laskowska

-

 W PAO OSTEON prowadzi zajęcia z radiologii teoretycznej i praktycznej.

 

dr n.med. Przemysław Bławat

Na co dzień pracuje w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów Centrum Onkologii w Bydgoszczy, a także w Regionalnym Zespole Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy. Od 10 lat tłumaczy konsekutywnie zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone przez belgijskich wykładowców.
Po pracy realizuje swoje pasje związane z podróżami i medycznymi aspektami nurkowania.

W PAO OSTEON prowadzi zajęcia z zakresu fizjologii, diagnostyki ogólnej, diagnostyki różnicowej objawów chorobowych, pierwszej pomocy, a także podstaw farmakologii. Jest również tłumaczem w Polskiej Akademii Osteopatii OSTEON.

 

Dariusz Skrzypek D.O.

Dyplomowany Osteopata, absolwent Sutherland College of Osteopathic Medecine
Dyrektor i założyciel Polskiej Akademii Osteopatii OSTEON, współzałożyciel i prezes Towarzystwa Osteopatów Polskich w latach 2005-2013.

W PAO OSTEON prowadzi zajęcia z technik osteopatycznych oraz praktycznego zastosowania osteopatii w procesie leczenia.

 

Marcin Fluder  D.O.

Dyplomowany Osteopata, absolwent I edycji szkolenia w SCOM. Do dziś jest związany z uczelnią jako asystent wykładowcy i uczestnik kursów podyplomowych.
Praktykuje osteopatię w prywatnym gabinecie „Fluder-Studio” we Wrocławiu.

W PAO OSTEON prowadzi zajęcia z technik osteopatycznych.

 

Bartosz Sikorski  D.O.

Dyplomowany Osteopata, absolwent I edycji szkolenia osteopatów SCOM.  Związany  z Polską Akademią Osteopatii  (PAO) jako asystent wykładowcy. Praktykuje osteopatię  w Centrum Osteopatii i Promocji  Zdrowia „Osteopatica” we Wrocławiu. 

www.osteopatica.pl

W PAO OSTEON prowadzi zajęcia z technik osteopatycznych.

 

Gawryszewska Anna D.O.

Absolwentka pierwszej edycji szkolenia SCOM w Polsce. Od czasu ukończenia studiów związana ze szkołą jako asystent wykładowcy. Regularnie uczestniczy w szkoleniach z zakresu anatomii sekcyjnej organizowanych na Uniwersytecie VUB w Brukseli.

W PAO OSTEON prowadzi zajęcia z anatomii palpacyjnej..

 

Jarosław Ciechomski  D.O.

Dr Jarosław Ciechomski, D.O ponad dziesięć lat temu postanowił zostać osteopatą. Popchnęła go ku temu filozofia osteopatii, która jest sztuką myślenia  i leczenia (w tej właśnie kolejności), sztuką prowadzenia pacjenta ku zdrowiu  i lepszemu samopoczuciu, bazującą na zasadzie, że ciało jest nierozłączną całością. Co ważne, osteopatia jest nie tylko terapeutą, od którego wymagany jest  bardzo duży zasób wiedzy ogólnomedycznej  doskonała anatomii oraz fizjologii. Jest  przede wszystkim specjalistą o dużym poziomie odpowiedzialności, dokładnie znającym granice swoich możliwości terapeutycznych i biorącym pod uwagę fakt, że pojęcie sprawności jest w przypadku każdego człowieka sprawą indywidualną.

Ukończenie studiów podyplomowych z Osteopatii nie jest jednak  ostatecznym celem zawodowym dra Ciechomskiego. Rozwijanie się na polu współczesnej osteopatii,  rehabilitacji i fizjoterapii wymaga nieustannego kształcenia. Poniżej można zapoznać się z listą niektórych ukończonych przez niego szkoleń. W czasie wolnym najchętniej podróżuje, nurkuje oraz ćwiczy  jogę.

 

Kursy i szkolenia:

 • Fascial and Membrane Technique (FMT) – dr Peter Schwind (2012)
 • Muscle Repositioning wg Luisa Fernando Bertolucciego (2011)
 • Fascial Distorsion Model (2011),
 • Terapia wisceralna  wg. Barrala (2010)
 • Terapia punktów spustowych w David  Simons Academy (2010),
 • Metoda Łańcuchów Mięśniowo-Stawowych GDS (2008)
 • Fascial Manipulations © Luigi Stecco (2007)
 • Terapia czaszkowo-krzyżowa wg Upledgera (2007),
 • Cyriax (2003), Międzynarodowy Terapeuta
 • McKenzie (2003), Międzynarodowy Terapeuta
 • Mulligan (2003),
 • PNF(2003), Międzynarodowy Terapeuta
 • Metoda prof.  Lewita (2002),
 • Neuromobilizacje (2000),
 • Terapia manualna w modelu holistycznym (1998),

Dr Jarosław  Ciechomski jest autorem odbywającego się od 2001 roku szkolenia „Współczesne metody diagnostyki i leczenia tkanek miękkich”, kursu akredytowanego przez PTF. Jako pierwszy w Polsce poprowadził kurs „Masaż tkanek głębokich”. Aktualnie od czerwca 2012 jest również jedynym polskim międzynarodowym instruktorem metody Fascial Manipulation © wg L. Stecco.

W PAO OSTEON prowadzi zajęcia z technik osteopatycznych.

.

Ciekawe artykuły

POLSKA AKADEMIA OSTEOPATII OSTEON posiada akredytacje na prowadzenie szkoleń

http://osteopatia.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/akredytacje.akredytacje1gk-is-123.jpglink
http://osteopatia.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/akredytacje.akredytacje2gk-is-123.jpglink
http://osteopatia.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/akredytacje.akredytacje3gk-is-123.jpglink
«
»
Loading…

Partnerzy

Joomla Templates by Joomla51.com