Facebook

Przedmioty zawodowe

TEORETYCZNE

Czytaj więcej

Przedmioty zawodowe

PRAKTYCZNE

Czytaj więcej

Przedmioty ogólnomedyczne

PRAKTYCZNE I TEORETYCZNE

Czytaj więcej

 

Program szkolenia PAO OSTEON obejmuje przedmioty zawodowe (teoretyczne):

  • Historia osteopatii
  • Filozofia osteopatii
  • Neurofizjologia dotyku
  • Biomechanika
  • Metodologia naukowa

 

 

Dzięki tym teoretycznym przedmiotom, stanowiących niezbędny element w kształceniu osteopatów, studenci poznają teoretyczne podstawy medycyny osteopatycznej. Każdy z w/w przedmiotów pozwala lepiej zrozumieć ideę osteopatii, a tym samym lepiej wykonywać pracę osteopatyczną. Poznanie historii osteopatii jest elementem koniecznym do tworzenia tożsamości zawodowej i lepszej współpracy pomiędzy osteopatami. Pozwala też na umiejętne prognozowanie przyszłych możliwych kierunków rozwoju osteopatii, a zatem na aktywny wpływ każdego osteopaty na rozwój tej dziedziny. Historia osteopatii jest nierozłącznie związana z filozofią tej dziedziny medycyny. Dzięki zajęciom z biomechaniki przyszli osteopaci mogą lepiej zrozumieć różnorodne struktury anatomiczne w kontekście ruchu oraz złożoność ich oddziaływania na cały organizm ludzki. Podczas zajęć z metodologii naukowej kursanci zdobywają niezbędną wiedzę i umiejętności czytania, rozumienia i krytycznego podejścia do badań naukowych w dziedzinie medycyny ogólnej jak i medycyny manualnej. Rozumienie treści artykułów naukowych pozwala na racjonalne i samodzielne dokształcanie praktykujących osteopatów. Wiedza metodologiczna przekazywana na zajęciach jest niezbędna do ciągłej weryfikacji swoich doświadczeń terapeutycznych i pozwala na redagowanie prac i artykułów naukowych. Dzięki temu studenci i absolwenci PAO OSTEON są w stanie napisać pracę dyplomową, która gwarantuje im otrzymanie tytułu Dyplomowanego Osteopaty (D.O.).

Nauczanie przedmiotów medycznych kształtuje refleksję słuchaczy i uczy samodzielnego myślenia medycznego

.

POLSKA AKADEMIA OSTEOPATII OSTEON posiada akredytacje na prowadzenie szkoleń

http://osteopatia.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/akredytacje.akredytacje1gk-is-123.jpglink
http://osteopatia.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/akredytacje.akredytacje2gk-is-123.jpglink
http://osteopatia.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/akredytacje.akredytacje3gk-is-123.jpglink
«
»
Loading…

Partnerzy

Joomla Templates by Joomla51.com