Facebook

Opłata wpisowa - 500 PLN

Opłata wpisowa jest płatnością jednorazową w momencie rezerwacji miejsca na szkolenie. 
W przypadku nie zakwalifikowania kandydata na szkolenie lub braku miejsc opłata wpisowa będzie zwrócona w pełnej wysokości. 
Po zakwalifikowaniu kandydata na szkolenie opłata wpisowa jest gwarancją miejsca w najbliższej edycji szkolenia i jednocześnie zobowiązaniem kandydata do uczestnictwa w szkoleniu. Rezygnacja ze szkolenia lub nie dokonanie opłaty szkoleniowej, po zakwalifikowaniu kandydata na szkolenie, spowoduje przepadek opłaty wpisowej na rzecz organizatora szkolenia.

Opłata wpisowa nie jest zaliczką opłaty szkoleniowej.

 

Roczna opłata szkoleniowa – 650 PLN miesięcznie i 1000 euro jednorazowo na początku każdego roku akademickiego (lub równowartość wg aktualnego kursu).

Roczna opłata szkoleniowa obejmuje udział w 10 sesjach 3-dniowych, materiały szkoleniowe oraz egzaminy (egzamin podstawowy + egzamin poprawkowy).
Nieobecność na zajęciach nie zwalnia uczestników szkolenia od uregulowania rocznej opłaty szkoleniowej w pełnej wysokości.

Opłata szkoleniowa nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia podczas szkolenia.

Wpłata 1000 euro (lub równowartość wg kursu zakupu euro w dniu płatności) jest wymagana na 30 dni przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego.

Pierwsza wpłata miesięcznej raty po 650 PLN jest wymagana najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia. Następne raty są wymagane w kolejnych 11 miesiącach.

 

Całkowity koszt rocznego szkolenia wynosi 7800 PLN i 1000 euro.

Słuchacze, którzy dokonają rocznej opłaty szkoleniowej w pełnej wysokości na 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia otrzymują rabat w wysokości 5 % od kwoty 7800 PLN tj. (390 PLN rabatu).

Opłatę wpisową i szkoleniową proszę wpłacać na konto:

 

Konto do wpłat w PLN:

 

OSTEON Dariusz Skrzypek 
Bank Spółdzielczy O/Białe Błota 
83 8142 1020 0004 5085 2000 0003

 

Konto do wpłat w euro: 

50 1370 1385 0000 2761 5278 6100

Dariusz Skrzypek
ul. Szubińska 77
86-005 Białe Błota

POLSKA AKADEMIA OSTEOPATII OSTEON posiada akredytacje na prowadzenie szkoleń

http://osteopatia.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/akredytacje.akredytacje1gk-is-123.jpglink
http://osteopatia.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/akredytacje.akredytacje2gk-is-123.jpglink
http://osteopatia.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/akredytacje.akredytacje3gk-is-123.jpglink
«
»
Loading…

Partnerzy

Joomla Templates by Joomla51.com