15 lat osteopatii w Polsce

15 lat PAO OSTEON

REKRUTACJA na 13.edycję szkolenia

 

Nabór kandydatów na 13. edycję szkolenia w PAO OSTEON rozpoczął się pod hasłem „15 lat osteopatii w Polsce. 15 lat PAO OSTEON”

Przygotowaliśmy dla słuchaczy specjalną ofertę promocyjną, w której każdy słuchacz może uzyskać nawet 15 % zniżki na szkolenie. Zasady promocji i związane z tym przywileje opisane są w regulaminie promocji.

Rozpoczęcie zajęć 13.edycji szkolenia przewidziane jest w dn. 9-11 listopada 2018 r.

REGULAMIN PROMOCJI

„15 lat osteopatii w Polsce. 15 lat PAO OSTEON” – czyli… – każdy, kto zapisze się na 13. edycję szkolenia PAO OSTEON, otrzymuje 5% zniżki na opłatę za szkolenie na całe 5 lat trwania szkolenia!!! Tym samym roczna opłata za szkolenie z 5% zniżką będzie wynosiła  7 410 PLN + 1045 euro.

„15 lat osteopatii w Polsce. 15 lat PAO OSTEON” – czyli…każda osoba zapisana na 13. edycję szkolenia może zamienić 5 % zniżkę na 15 % zniżkę na II roku szkolenia.

Co zrobić, by uzyskać 15 % zniżki na opłaty za II rok szkolenia?

Zasady są proste!

Każda osoba zapisując się na szkolenie (dokonując opłaty wpisowej i wysyłając komplet wymaganych dokumentów) rzuca kostkami do gry wg następujących prostych zasad:

  1. Pierwsze 10 osób (numery: 1-10) zapisanych na 13. edycję szkolenia otrzymuje 3 próby rzucania trzema kostkami
  2. Kolejne 10 osób (numery: 11-20) zapisanych na 13. edycję szkolenia otrzymuje 2 próby rzucania trzema kostkami
  3. Kolejne osoby (numery 21 i wyżej) zapisanych na 13. edycję szkolenia otrzymują 1 próbę rzucania trzema kostkami

2018 rok to 15 lat osteopatii w Polsce i tym samym 15.urodziny PAO OSTEON. Dlatego też celem słuchaczy będzie uzyskanie piętnastu oczek w swoim rzucie/swoich rzutach trzema kostkami.

Każdy student, który w rzucie/rzutach kostkami wyrzuci 15.oczek, na II roku szkolenia zamieni 5% zniżkę na 15% zniżkę za opłatę szkoleniową.

W momencie zakwalifikowania kandydata na szkolenie w PAO OSTEON zostanie mu nadany numer porządkowy zgodnie z kolejnością zgłoszenia się na szkolenie, na podstawie którego będą ustalane warunki promocji „15 lat osteopatii w Polsce. 15 lat PAO OSTEON”.

W trakcie trwania rekrutacji przyszły student PAO OSTEON nie będzie informowany o numerze, jaki został mu nadany. O wynikach promocji „15 lat osteopatii w Polsce. 15 lat PAO OSTEON” studenci zostaną poinformowani w pierwszym dniu pierwszego zjazdu szkolenia.

Numery będą nadawane zgodnie z kolejnością zgłoszenia się na szkolenie. Decyduje data dokonania opłaty wpisowej. W przypadku rezygnacji ze szkolenia jednego lub kilku studentów, kolejność nadawania numerów porządkowych nie zmienia się, tj. numer osoby rezygnującej nie przechodzi na kolejną osobę.

5% zniżki nie dotyczą opłaty wpisowej.

Warunkiem koniecznym skorzystania z oferty promocyjnej jest terminowane regulowanie wymaganych opłat szkoleniowych oraz nieprzerwany tok nauki.

3, 2, 1 START!!!

Dołącz do grona studentów Polskiej Akademii Osteopatii OSTEON!!!

Czekamy na Ciebie!!!