Zapraszamy do rozwiązania krzyżówki


1. UDOWA LUB KRĄŻKA MIĘDZYKRĘGOWEGO
2. OGRANICZA RUCH W STAWIE
3. JEGO OBJAWAMI SA OBRZĘK, UCIEPLENIE I ZACZERWIENIENIE
4. OBJAW UNIKANIA DLA STAWU RZEPKOWOUDOWEGO
5. CHOROBA REUMATYCZNA DOTYKAJĄCA GŁÓWNIE MŁODYCH MĘŻCZYZN
6. OBJAW TOWARZYSZĄCY ZAPALENIU SEPTYCZNEMU DUŻEGO STAWU
7. ZABURZENIE MOWY W WYNIKU USZKODZENIA MÓZGU
8. DNA RZEKOMA
9. NARZĘDZIE DO BADANIA CZUCIA I DIAGNOSTYKI PĘKNIĘĆ NA POZIOMIE KOŚCI
10. SCHORZENIA ŚCIĘGIEN
11. ZWĘŻENIE NP. KANAŁU KRĘGOWEGO
12. „ ZMIĘKCZENIE” CHRZĄSTKI STAWOWEJ
13. NUŻLIWOŚĆ MIĘŚNI
14. CHOROBA, KTÓRA SPRZYJA WYSTĘPOWANIU ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA
15. ZESPÓŁ BÓLOWY Z UOGÓLNIONYM BÓLEM W UKŁADZIE RUCHU Z CHARAKTERYSTYCZNYMI PUNKTAMI WRAŻLIWYMI NA UCISK
16. OBJAW USZKODZENIA MÓŻDŻKU POLEGAJĄCY NA NIEMOŻNOŚCI ZAHAMOWANIA RUCHU W DOWOLNYM MOMENCIE
17. MOŻNA OCENIĆ JEGO CZĘSTOŚĆ, MIAROWOŚĆ I AMPITUDĘ
18. TWARDZINA
19. W JEJ PRZEBIEGU ZŁAMANIA PATOLOGICZNE
20. JEJ OBJAWEM JEST OSŁABIENIE SIŁY MIĘŚNIOWEJ
21. CHOROBA, W KTÓREJ DOCHODZI DO ROZROSTU TKANEK MIĘKKICH I POWIĘKSZENIA NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH
22. OBJAW TOWARZYSZĄCY ZESPOŁOWI KLIPPELFEIL’A
23. CHOROBA PRZEWLEKŁA USZKADZAJĄCA CHRZĄSTKĘ STAWOWĄ
24. ZESPÓŁ UZALEŻNIENIA SPRZYAJĄCY POWSTAWANIU JAŁOWYCH MARTWIC KOŚCI
25. ZEŚLIZG TRZONU KRĘGU DO PRZODU WZGLĘDEM KRĘGU PONIŻEJ
26. KOŚĆ, KTÓRĄ DOTYKA CHOROBA KIENBOCKA
27. PATOLOGIA, W KTÓREJ OBSERWUJE SIĘ WRODZONE ZWICHNIĘCIE STAWU BIODROWEGO
28. MIĘSIEŃ KOMPLEKSU BARKOWEGO, W KTÓREGO ŚCIĘGNIE GROMADZĄ SIĘ ZŁOGI WAPNIA
29. MARKER STANU ZAPALNEGO
30. ZŁAMANIE KOŚCI ŁOKCIOWEJ ZE ZWICHNIĘCIEM GŁOWY KOŚCI PROMIENIOWEJ