Zapraszamy do rozwiązania 2 zadań:

ZADANIE 1

Pacjent z obrzękiem oczodołu, po wykonaniu diagnostyki różnicowej i wykluczeniu przeciwwskazań do pracy manualnej. Cel wizyty u osteopaty – poprawa drenażu, odpływu żylnego.

W których miejscach wykonasz pracę? Zastanów się dlaczego:

-górny otwór klatki piersiowej, przepona

-I i II żebro po prawej stronie

-okolica I i II stawu chrzęstno-mostkowego po prawej stronie

-obojczyk, staw mostkowo-obojczykowy

-trójkąt przedni szyi

-sploty żylne kręgowe

-otwór szyjny(foramen jugulare)

-splot podstawny(plexus basilaris)

– dół zażuchwowy

-żyła kątowa i żyła twarzowa

-splot skrzydłowy(plexus pterygoideus)

-mm. żucia

-mm. jarzmowe, m. policzkowy

-oczodół- ile kości tworzy oczodół i jakie?

UWAGA!

Wszystkie wymienione struktury to miejsca do pracy w tym przypadku. Znajdź uzasadnienie dla każdej struktury! (Dlaczego „dół zażuchwowy”? Co tam przebiega takiego, że wpłynie na drenaż oczodołu? Głównie chodzi o układ żylny. Argument dla górnych żeber i przepony – rozkład ciśnień w jamach ciała, zależności powięziowe, ich wpływ na układ naczyniowy. Gdzie przebiegają “rury” drenujące oczodół i przez co mogą być uciśnięte?)

To pytanie wymaga indywidualnej pracy własnej, a nie tylko kliknięcia myszką, żeby sprawdzić odpowiedź. Przy okazji takich poszukiwań znajduje się inne ciekawe informacje, na które może byśmy nie wpadli.

Przez to zadanie chcemy zachęcić do uzupełnienia wiadomości z anatomii. Przydadzą się one również na zajęcia z osteopatii trzewnej.

MIŁYCH POSZUKIWAŃ!

ZADANIE 2

Pracując na klatce piersiowej i kręgosłupie piersiowym mogę pośrednio wpływać na struktury i narządy znajdujące się wewnątrz klatki piersiowej.

Znajomość lokalizacji tych struktur jest niezbędna do pracy na klatce piersiowej, jak i podczas diagnostyki różnicowej.

Połącz struktury/narządy z kolumny oznaczonej 1-20  z ich rzutem na ścianę klatki piersiowej w kolumnie oznaczonej a-t:

 1. korona serca(górna część serca)
 2. prawe oskrzele
 3. szczelina skośna lewego płuca
 4. żyła główna górna
 5. śledziona
 6. kąty żylne
 7. szczelina pozioma prawego płuca
 8. żyła ramienno-głowowa prawa
 9. szczelina skośna prawego płuca
 10. zachyłek żebrowo-przeponowy
 11. rozdwojenie tchawicy
 12. żyła ramienno-głowowa lewa
 13. wątroba
 14. m. poprzeczny klatki piersiowej
 15. pień ramienno-głowowy
 16. łuk aorty
 17. aorta zstępująca w miejscu bezpośredniego przylegania do kręgosłupa piersiowego
 18. więzadło mostkowo-osierdziowe górne
 19. więzadło mostkowo-osierdziowe dolne
 20. część osierdzia przylegająca najbliżej do przedniej ściany klatki piersiowej

a) P. str – III. żebro z tyłu, wzdłuż IV żebra, do III. chrząstki żebrowej
b) VII chrząstka ż., chrząstki ż. VIII-X, koniec XI żebra, X-XII żebro z tyłu
c) Th4-Th8
d) linia od I chrząstki żebrowej do III ch. ż. po p. str
e) II-III chrząstka ż. p. str
f) linia staw mostkowo-obojczykowy prawy do I. chrząstki żebrowej p. str
g) rękojeść mostka-przednia cz. Osierdzia
h) linia pomiędzy II lewą chrząstką żebrową a III prawą
i) żebro IX. Do XI l. str , Th9doL1
j) dolna cz. mostka, stawy chrzęstno-mostkowe III-VII
k) kąt mostkowy
l) trójkątne pole – szczyt na wysokości III chrząstki ż l. str, podstawa na linii VI stawów mostkowo-żebrowych
m) linia od III żebra z tyłu po p. str wzdłuż IV i Vż ebra do VI chrząstki żebrowej p. str
n) wyrostek mieczykowaty i dolna cz. trzonu mostka-osierdzie
o) lewy staw mostkowo-obojczykowy do I chrząstki ż. p. str
p) rękojeść mostka lub linia pomiędzy dwoma pierwszymi stawami chrzęstno-mostkowymi
q) V żebro p. str do IX/X ż p. str
r) 3cm poniżej wcięcia szyjnego rękojeści mostka
s) linia od IV. żebra z tyłu do VI ż. z przodu
t) stawy mostkowo-obojczykowe

Odpowiedzi:

1h, 2e, 3s, 4d, 5i, 6t, 7a, 8f, 9m, 10b, 11k, 12o, 13q, 14j, 15p, 16r, 17c,1 8g, 19n, 20l