Historia Polskiej Akademii Osteopatii OSTEON to przede wszystkim historia ludzi, którzy z osteopatią związali swoje życie. Jest to historia tych, dla których osteopatia była i jest pasją.

10 lat działalności PAO OSTEON to 10 lat osteopatii w Polsce.

 

A wszystko zaczęło się wiele lat wcześniej…

1996 – Dariusz Skrzypek, założyciel PAO OSTEON, zostaje absolwentem SCOM w Belgii i tym samym staje się pierwszym praktykującym w Polsce osteopatą.

Osteopatia, w tamtym czasie, najczęściej kojarzy się z osteoporozą…

Lekarze, fizjoterapeuci ani pacjenci nie słyszeli wcześniej o osteopatii. Trudno im odróżnić ją od terapii manualnej lub kręgarstwa.

1998Dariusz Skrzypek wraz z wykładowcami SCOM podejmują wyzwanie…stworzyć system pełnego, wówczas obowiązującego w krajach zachodnich, szkolenia osteopatycznego w Polsce.

Polska jeszcze nie należała do Unii Europejskiej. Zaczęły się zmagania z pierwszymi przeszkodami natury prawno-organizacyjnej. Uczelnie wyższe nie były zainteresowane organizowaniem tego typu studiów. Zdaniem decydentów…studia podyplomowe 5-cio letnie nie miały szansy na sukces…z powodu braku chętnych.

2000 – Rozpoczyna się wspólna praca grupy pasjonatów: Thierry Colot, Yves Lepers, Jean-Jacques Debroux, Marc Verheyen i Dariusz Skrzypek rozpoczynają akcję promocyjną osteopatii w Polsce.

Rok 2002 był rokiem przełomowym. Rozpoczyna się współpraca Dariusza Skrzypka i dr Jarosława Ciechomskiego, którego efektem było wystąpienie Thierry’ego Colot’a na konferencji w Kielcach, organizowanej przez Olka Lizaka.

2003 – kolejnym krokiem było zainteresowanie szkoleniem osteopatów prezesa ówczesnego Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie Jerzego Karwowskiego oraz Tomasza Marka, szefa fizjoterapeutów w tymże centrum.

14 listopada 2003rusza pierwsza edycja szkolenia osteopatów w Polsce.

Na pierwszym zjeździe są obecni Thierry Colot i Jean-Jacques Debroux…

…jest też Telewizja Polska

Słuchacze I edycji w kolejce po kilka słów od Thierry’go, w podręczniku z technikami jego autorstwa.

Karolina, jedna z pierwszych naszych tłumaczy, odczytuje dedykację Thierry’ego.

Słuchacze I edycji…mierzą wysoko…dlatego po lekcjach organizują zajęcia dodatkowe…

2004 – Pierwsza rocznica szkolenia.

Entuzjazm udziela się wszystkim…

Wykładowcy i słuchacze przy jednym stole….

…i na parkiecie.

2005- Ważny moment w dziejach polskiej osteopatii.

Dariusz Skrzypek wraz ze słuchaczami I i II edycji są założycielami Towarzystwa Osteopatów Polskich (TOP)

Prezydium założycielskie…

..oraz wyniki pierwszych wyborów do zarządu TOP.

2006 – TOP wchodzi na salony europejskie i zostaje członkiem Europejskiej Federacji Osteopatów (EFO)

Coroczne zebranie w Brukseli w jednym z gmachów Parlamentu UE.

Zarząd EFO

Dyskusje o przyszłości osteopatii w Europie w kuluarach…

…i na sali obrad

…z przedstawicielką, obserwatorką stowarzyszenia osteopatów w Rosji…

…i z pozostałymi przedstawicielami, członkami EFO.

2008 – I edycja na dorocznym zakończeniu roku szkolnego w SCOM w Belgii.

Wyjazd był połączony z zajęciami jednak w pamięci pozostały zajęcia pozalekcyjne…

Cześć oficjalna…przemówienia…

…i ta nieoficjalna…artystyczna

Nikt nie spodziewał się u poważnych osteopatów, wykładowców takiej metamorfozy. 

…powspominajmy jeszcze…

2008 – I edycja kończy szkolenie. Egzamin kliniczny, pisanie pracy dyplomowej…i…

…mamy już dyplomowanych osteopatów.

2009- Polska Akademia Osteopatii OSTEON i Towarzystwo Osteopatów Polskich organizują Pierwszy Kongres Medycyny Osteopatycznej w Toruniu. Udało się sprowadzić znakomitych osteopatów z Europy (Belgia, Francja, Szwajcaria, Portugalia) z wykładami i warsztatami na nasz kongres.

2003-2013 – Ludzie, którzy tworzyli historię PAO OSTEON tworzyli także historię osteopatii. Każdy z nich tworzył również swoją osobistą historię, która z pewnością wyglądałaby inaczej gdyby nie pasja do osteopatii.

Tutaj można zostać wykładowcą i …

…przekazywać młodym osteopatom wiedzę i doświadczenie

…tutaj zawiera się przyjaźnie…

…i zakochuje się…

2003-2017 14 lat wytężonej pracy słuchaczy. Ponad 250 słuchaczy jedenastu edycji szkolenia.

2017 -20… – Dołącz do nas i dołóż swoją cegiełkę w budowaniu gmachu, któremu na imię…OSTEOPATIA!!!

HISTORIA JEST TYLKO POCZĄTKIEM…PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO CIEBIE