Szkolenie podyplomowe dla osteopatów 

OSTEOPATIA OKOŁOPORODOWA i PEDIATRYCZNA

Prowadzący: Pierre-Michel DUGAILLY D.O., PhD, Sung-Joo FORMENT D.O.

Pierre-Michel Dugailly D.O., PhD – Dyplomowany Osteopata, doktor nauk biomedycznych i farmaceutycznych, wykładowca ULB (Uniwersytet Wolny w Brukseli), współpracownik naukowy Wydziału Badań Naukowych oraz Zakładu Anatomii Funkcjonalnej. Praktykuje osteopatię w prywatnym gabinecie osteopatycznym.

Sung-Joo Forment D.O. – Dyplomowany Osteopata, wykładowca ULB (Uniwersytet Wolny w Brukseli), asystent Zakładu Anatomii, Biomechaniki i Organogenezy ULB. Praktykuje osteopatię w prywatnym gabinecie osteopatycznym.

Szkolenie przeznaczone jest dla osteopatów  i studentów osteopatii. Jego celem jest:

– nabycie przez uczestników umiejętności anatomicznych, klinicznych i semiologicznych dot. podstawowych zaburzeń funkcjonalnych noworodków i niemowląt;

– nauczenie postepowania diagnostycznego i terapeutycznego wobec małego pacjenta;

– rozwinięcie zdolności do identyfikowania dysfunkcji i rozpoznawania współzależności między różnymi systemami;

– nabycie specyficznych kompetencji oraz nauka technik osteopatycznych niezbędnych w pracy z dziećmi.

 

Program szkolenia obejmuje:

– Wskazanie niezbędnych etapów embriologii i rozwoju kręgosłupa w celu zrozumienia podjętych kroków terapeutycznych

– Deformacje czaszki

– Badanie kliniczne i neurologiczne

– Rozwój psychoruchowy

– Obserwacja pacjenta, badanie palpacyjne i funkcjonalne

– Wybrane przypadki kliniczne:

  • Kręcze szyi i asymetrie posturalne
  • Zaburzenia ssania i połykania
  • Refluks żołądkowo-przełykowy – ulewanie
  • Kolki – zaparcia
  • Kanał łzowy
  • Infekcje ucha
  • Zaburzenia Snu

 

Czas trwania szkolenia: 2 moduły = 6 dni szkoleniowych

Termin szkolenia: 1 moduł: 21-23 czerwca 2019, 2 moduł: 27-29 września 2019

Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe MRÓWKA, Warszawa

Koszt szkolenia: 4 200 PLN (cena za całość szkolenia)

 

Zgłoszenie na szkolenie wymaga wysłania maila z informacją o chęci wzięcia udziału w szkoleniu na adres: sekretariat@osteopatia.pl i dokonanie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 1 000 PLN. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w/w opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.

Druga część opłaty za szkolenie w wysokości 3 200 PLN wymagana jest na 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia, tj. do 21 maja 2019.

Niedokonanie pełnej opłaty za szkolenie do 21 maja 2019 zezwala organizatorowi na wykreślenie kandydata na szkolenie z listy chętnych i wpisania w to miejsce innej osoby z listy rezerwowej.

 

 

Prosimy o dokonywanie wpłat na poniższe konto:

OSTEON Dariusz Skrzypek
Bank Spółdzielczy O/Białe Błota
83 8142 1020 0004 5085 2000 0003

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu!!!