Rekrutacja

 

Oferta

 

Program

 

Historia PAO OSTEON

 

Warunki finansowe

 

O Osteopatii

 

Wykładowcy

 

Galeria

 

1. Kto może uczestniczyć w szkoleniu?


lekarz medycyny, magister rehabilitacji ruchowej, magister odnowy biologicznej, magister fizjoterapii, student medycyny, rehabilitacji, odnowy biologicznej posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia w w/w dziedzinach.

Studenci nie posiadający tytułu „mgr” w momencie rozpoczynania kształcenia, są zobowiązani, w trakcie 4 lat trwania kształcenia, do uzyskania tytuły „mgr” na dowolnej uczelni i przedstawienie otrzymanego dyplomu dyrekcji Polskiej Akademii Osteopatii OSTEON.

 

2. Jak zapisać się na szkolenie?


  1. Podjąć przemyślaną decyzję.
  2. Wypełnić i wysłać zamieszczone poniżej podanie o przyjęcie na studia.
  3. Przesłać na adres organizatora kserokopię dyplomu lub zaświadczenie z uczelni( dot. studentów).
  4. Dokonać opłaty wpisowej.

Potwierdzenie o zakwalifikowaniu na szkolenie będzie wysłane drogą mailową.

3. Jak przygotować się do szkolenia?


  1. Powtórzyć wiadomości z anatomii człowieka.
  2. Powtórzyć wiadomości z fizjologii.

4. I co dalej?


Kandydaci zakwalifikowani na szkolenie otrzymają wskazówki dotyczące wniesienia opłaty szkoleniowej, możliwości zakwaterowania, godziny spotkania oraz inne niezbędne informacje najpóźniej na 45 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu !