DOŁĄCZ DO NAS

 

JAK SIĘ ZAPISAĆ

 

OPŁATY ZA STUDIA

 

PROGRAM STUDIÓW

 

TWOI WYKŁADOWCY

 

FILMY

 

Historia PAO OSTEON

 

CZYM JEST OSTEOPATIA

 

LATARNIK OSTEOPATYCZNY

 

Opłata wpisowa jest płatnością jednorazową w momencie rezerwacji miejsca na szkolenie.
W przypadku nie zakwalifikowania kandydata na szkolenie lub braku miejsc opłata wpisowa będzie zwrócona w pełnej wysokości.
Po zakwalifikowaniu kandydata na szkolenie opłata wpisowa jest gwarancją miejsca w najbliższej edycji szkolenia i jednocześnie zobowiązaniem kandydata do uczestnictwa w szkoleniu. Rezygnacja ze szkolenia lub niedokonanie opłaty szkoleniowej, po zakwalifikowaniu kandydata na szkolenie, spowoduje przepadek opłaty wpisowej na rzecz organizatora szkolenia.

Opłata wpisowa nie jest zaliczką opłaty szkoleniowej.

Roczna opłata szkoleniowa – 850 PLN miesięcznie i 1250 euro jednorazowo na początku każdego roku akademickiego (lub równowartość wg aktualnego kursu).

Roczna opłata szkoleniowa obejmuje udział w 10 sesjach 3-dniowych, materiały szkoleniowe oraz  jedno podejście do egzaminu teoretycznego i praktycznego.
Nieobecność na zajęciach nie zwalnia uczestników szkolenia od uregulowania rocznej opłaty szkoleniowej w pełnej wysokości.

Opłata szkoleniowa nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia podczas szkolenia.

Wpłata 1250 euro (lub równowartość wg kursu zakupu euro w dniu płatności) jest wymagana na 30 dni przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego.

Pierwsza wpłata miesięcznej raty po 850 PLN jest wymagana najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia. Następne raty są wymagane w kolejnych 11 miesiącach.

Całkowity koszt rocznego szkolenia wynosi 10.200 PLN i 1.250 euro.

Jeśli ktoś dokona jednorazowo rocznej opłaty w PLN, otrzymuje zniżkę w wysokości 300 PLN. Tym samym dokonuje wpłaty 9.900 PLN.

Opłatę wpisową i szkoleniową proszę wpłacać na konto:

Konto do wpłat w PLN:

OSTEON Dariusz Skrzypek 
Bank Spółdzielczy O/Białe Błota 
83 8142 1020 0004 5085 2000 0003

 

Konto do wpłat w euro (Mbank):

38 1140 2004 0000 3112 0618 1632

Dariusz Skrzypek
ul. Szubińska 77
86-005 Białe Błota

Dodatkowo będą organizowane dla studentów, po preferencyjnych cenach, otwarte zajęcia kliniczne. W trakcie 4 lat trwania szkolenia każdy student jest zobowiązany do odbycia jednego dodatkowego szkolenia klinicznego. Szkolenie to nie wchodzi w program szkolenia podstawowego i jest dodatkowo płatne.

Studenci PAO OSTEON korzystają ze zniżki od 10% do 30% na wybrane szkolenia organizowane przez Instytut Barrala w Polsce.